Den 17-20 mars deltog ett 30-tal doktorander i årets NoWPaS workshop i Gotein-Libarrenx, Frankrike, däribland Stina Gustafsson från Karlstads Universitet.

NoWPaS är en Europeisk workshop för doktorander som forskar på anadroma laxfiskar. Syftet med workshopen är att de deltagande doktoranderna ska träffas för att diskutera och utbyta kunskap och idéer. Alla medverkande doktorander presenterade sina arbeten, vilket gav tillfälle att få feedback och bra tips för fortsatta undersökningar. Med på mötet var även fyra inbjudna forskare som höll föreläsningar inom sina områden.

Workshopens första dag ägnades åt rundturer på INRA’s forskningsstation i St Pée sur Nivelle och besök av några av deras projekt i fält, de andra två dagarna ägnades åt föredrag och diskussion.

fishtrapfrance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringshinder vid Uxondoa control station.

Antalet öringar i vattendraget är lågt och eftersom de flesta fiskarna tar vägen genom fisktrappan,  fångas i fällan och därefter märks så han man bra koll på öringpopulationen.

spawningchannelfrance

 

 

 

 

 

Konstgjord lekkanal med kläckboxar och observationskammare under vattnet.

nowpasfrance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chateau de Libarrenx. Huset vi hade våra föredrag i. Fint, men kallt.

Stort grattis till Pär Gustafsson som med bravur klarade sin disputation. Pär lämnar oss tyvärr för att åter jobba på Länsstyrelsen Värmland, men vi är övertygade om att det väntar många tillfällen till samarbete i framtiden. Lycka till Pär!

Läs mer om Pärs avhandling på forskning.se och i Borlänge tidning.

Följande text är hämtad från Riksdagens hemsida, där du även kan ta del av övriga relevanta dokument och mer detaljer (klicka här!).

Riksdagen gav våren 2006 regeringen ett uppdrag som rörde laxens vandringsvägar (se 2005/06:BoU11). Regeringen skulle undersöka om det går att ändra reglerna så att kraftverksföretagen blir skyldiga att bygga till exempel laxtrappor. Regeringen har inte återkommit i sakfrågan. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att omgående redovisa vad den hittills har gjort och vilka åtgärder som den planerar att vidta med anledning av uppdraget.