Oikosmöte på Tjärnö

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Den 7-9 februari var Martin och Stina på det årliga Oikosmötet. Svenska föreningen Oikos är en förening för svenska ekologer, framför allt sådana med anknytning till forskning. I år arrangerades mötet av Institutionen för marin ekologi på Göteborgs universitet och mötet hölls på Tjärnö, utanför Strömstad. Mötet bjöd på intressanta presentationer och samtal, snygga postrar (bland annat Stinas, där det senaste från biokanalsprojektet presenterades) härlig utsikt och god mat. Nästa år är det Karlstads Universitets tur att hålla i mötet och även om vi kanske inte kan erbjuda havsutsikt från frukostbordet så kommer vi i alla fall att göra vårt bästa för att nästa möte ska bli lika bra som detta.

 

Ny Professor!

Posted by Olle Calles | Nyheter

Denna vecka sker intervjuer och provföreläsningar av de tre personer som är aktuella för tjänsten somprofessor i sötvattensekologi. Temat för föreläsningarna är “Predationens betydelse i rinnande vatten”. Vi återkommer i frågan!

Nyspikad avhandling!

Posted by Olle Calles | Nyheter

I dag spikade Pär Gustafsson sin avhandling med titeln: “Forest – stream linkages: Brown trout (Salmo trutta) responses to woody debris, terrestrial invertebrates and light”.

Disputation sker 25 februari och opponent är Professor Kurt Fausch, Colorado State University. För mer info se Kau:s hemsida (länk).